Krahasim: Grupmoshat e të konfimuarve me COVID-19 dhe ato të popullsisë

AKTUALITET


Realstory.al ka përgatitur një grafik që krahson grupmoshat e të konfirmuarve me COVID-19 dhe ato të popullsisë, bazuar në të dhënat zyrtare të ISHP-së dhe INSTAT-it. Nga grafiku duket qartë se moshat 45-74 vjeç janë mbipërfaqësuar ndjeshëm tek të konfirmuarve me COVID-19, ndërsa moshat 0-24 vjeç janë nënpërfaqësuar ndjeshëm.