Mjekësia dhe biznesi degët më të kërkuara në universitetet e Elbasanit dhe Gjirokastrës

AKTUALITET


Universiteti “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan, edhe në prag të këtij viti akademik, ka ruajtur thuajse të njëjtin nivel regjistrimesh pas raundit të parë.

Ashtu si në vitet e mëparshme, kërkesat e kandidatëve për studentë kanë qenë maksimale në fakultetin e mjekësisë dhe atë të biznesit. Programet e mësuesisë vijojnë të paraqesin interes të ulët, por nuk rrezikohen të mbyllen.


Ndërkohë, ndryshe paraqitet situata pas raundit të parë të regjistrimeve në universitetin “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës. Pranë këtij Universiteti, këtë vit akademik ka pasur interes më të lartë për regjistrime, ku përveç degëve të mjekësisë dhe biznesit, ka interes edhe te mësuesia.

Në universitetin e Gjirokastrës, këtë vit akademik, janë çelur disa programe studimi në bashkëpunim me universitete italiane, të cilat në fund u japin studentëve diploma të dyfishta edhe nga Universiteti i Gjirokastrës edhe nga Universitetet homologe italiane.
Skip to toolbar