Rama miraton ndryshimet në qeveri, emërohet zv/ministrja e re e Arsimit dhe Sportit

AKTUALITET


Ana Kapaj është emëruar si zëvendësministre e Arsimit dhe Sportit gjatë mbledhjes së ditës së sotme të Këshillit të Ministrave.

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Mars 2024:


Vendim për emërim në detyrë

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 6, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI: Znj. Ana Kapaj emërohet zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI EDI RAMA
Skip to toolbar