Më të fundit

BOTA / Nga xhirjeta - 1:45 pm

Rruga Transpolare: Një Suez i ri?

Çfarë do të ndodhte nëse shkrirja e kallotave polare do të bënte të aksesueshme një prej rrugëve detare më të lakmuara të planetit Deri pak dekada më parë, përshkueshmëria e... Më shumë