Do shqyrtojë kërkesat e Berishës dhe Malltezit, SPAK dy kërkesa të reja në Apelin e GJKKO për përjashtimin e gjyqtares

AKTUALITET


SPAK ka depozituar në Gjykatën e Posaçme të Apelit dy kërkesa të tjera për përjashtimin e gjyqtares Iliriana Olldashi për shqyrtimin e kërkesave të Sali Berishës dhe Jamarbër Malltezit, të cilët kanë depozituar një kërkesë për shuarjen e masave shtrënguese.

Kërkesat:


Duke iu përgjigjur interesit të lartë të medias dhe publikut, mbi shqyrtimin e kërkesave të depozituara nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar më datë 24.11.2023, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar informon se:
– me nr. 12 akti, datë 24.11.2023 regjistrimi, është depozituar kërkesa e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me objekt “Përjashtimin e gjyqtares Iliriana Olldashi nga shqyrtimi i çështjes gjyqësore penale me objekt Ankim kundër vendimit penal të datës 08.11.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me të cilin është vendosur rrëzimi i kërkesës me objekt “Konstatimi i humbjes së fuqisë së masave shtrënguese “Detyrim për tu paraqitur në policinë gjyqësore” dhe “Ndalimi i daljes jashtë shtetit””, caktuar ndaj personit në hetim S.B”. Kjo kërkesë do të shqyrtohet nga trupi gjykues monokratik i përbërë nga gjyqtarja Miliana Muça, ditën e sotme, në datë 24.11.2023, në orën 12:00.

– me nr. 13 akti, datë 24.11.2023 regjistrimi, është depozituar kërkesa e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me objekt “Përjashtimin e gjyqtares Iliriana Olldashi nga shqyrtimi i çështjes gjyqësore penale me objekt Ankim kundër vendimit penal të datës 08.11.2023 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me të cilin është vendosur rrëzimi i kërkesës me objekt “Konstatimi i humbjes së fuqisë së masës shtrënguese “Arrest në burg”, caktuar ndaj personit në hetim J.M.”. Kjo kërkesë do të shqyrtohet nga trupi gjykues monokratik i përbërë nga gjyqtarja Miliana Muça, ditën e sotme, në datë 24.11.2023, në orën 13:15.
Skip to toolbar