Parlamenti italian miraton marrëveshjen Rama-Meloni për emigrantët

AKTUALITET


Dhoma e deputetëve miratoi me 155 vota pro dhe 115 kundër (2 abstenime) projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes Itali-Shqipëri për emigrantët, “për forcimin e bashkëpunimit në çështjet e migracionit”.

Marrëveshja hyn në fuqi në datën e rënë dakord mes palëve dhe mbetet në fuqi për 5 vite me mundësi rinovimi në heshtje përveç rastit kur njëra prej palëve nuk e dëshiron më një gjë të tillë.


Brenda 90 ditëve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, krediton 16.5 milionë euro si paradhënie të një shume të madhe të rimbursimeve që lidhen me vitin e parë të aplikimit. Më pas, pala shqiptare do t’i komunikojë palës italiane shumën e shpenzimeve të kryera në semestrin e kaluar.
Skip to toolbar