Heqja e dinarit dhe mbyllja e institucioneve të Serbisë. OSBE: Rrezikon ndikim negativ

AKTUALITET


Për qeverinë e Kosovës ka qenë një ditë intensive e cila është përballur sot me reagimet duke i bërë thirrje që të tërhiqet nga vendimi për heqjen e dinarit si valutë në territorin e saj.

Pas SHBA-së dhe BE-së, sot pasdite ka ardhur reagimi i Misionit të OSBE-së, e cila nga ka shprehur shqetësimin në lidhje me rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) që vetëm valuta euro të përdoret për pagesa.


Ky mision ka kritikuar edhe mbylljen e institucioneve të Serbisë në Kosovë dhe vendimin për dinarin.

Përmes një deklarate, OSBE fillimisht ka deklaruar se kjo rregullore do të ketë një ndikim serioz, veçanërisht për ata banorë që marrin pagesa në dinarë.

Por nga ana tjetër, OSBE i sheh deklaratat e institucioneve të Kosovës se do të ketë një periudhë tranzicion për të investuar në komunikim më të mirë me serbët lokalë – përdorues të dinarit.

“Megjithatë, Misioni e pranon pranimin e deklaruar të institucioneve të Kosovës se do të ketë ndikim tek ata banorë, si dhe shprehjen e gatishmërisë së tyre për të siguruar një periudhë tranzicion dhe për të investuar në komunikim më të mirë në mënyrë që të shmangen vështirësitë dhe mungesa e qartësisë për ata që janë prekur”, thuhet në komunikatë.

Më tej, misioni shprehet se, “është thelbësore që të drejtat e komuniteteve jo shumice, duke përfshirë komunitetin serb të Kosovës, të respektohen plotësisht dhe të lihet koha për konsultime të nevojshme me të prekurit. Është gjithashtu e rëndësishme që i gjithë komunikimi publik përkatës të jetë në të dyja gjuhët zyrtare”, thuhet ndër tjerash në njoftim

OSBE i ka parë si problematike edhe mbylljen e institucioneve të Serbisë në Kosovë, që ky mision i cilëson si “qendra që kanë ofruar shërbime sociale për komunitetin serb”.

“Misioni i OSBE-së ka monitoruar gjithashtu veprimet e fundit të ndërmarra nga Policia e Kosovës, duke përfshirë operacionet që synojnë zyrat e zyrave të Beogradit në komunat e Kosovës, Dragash, Pejë, Istog dhe Klinë, si dhe në OJQ. Qendra për Paqe dhe Tolerancë në Prishtinë”.

“Mbyllja e papritur e objekteve që ofrojnë shërbime sociale ose shëndetësore për anëtarët e komuniteteve jo shumice rrezikon të ketë një ndikim negativ tek individët dhe familjet duke kufizuar aksesin e tyre në disa shërbime thelbësore. Mbrojtja e mirëqenies së komuniteteve të prekura, duke përfshirë veçanërisht grupet vulnerabël, duhet t’i jepet përparësi përpara se të zbatohen politika ose vendime të tilla”, thuhet në komunikatë.
Skip to toolbar