Raporti i plotë i KE: Opozita duhet të angazhohet për një konsensus të gjerë evropian

AKTUALITET


Shqipëria mori dje dritën jeshile nga Komisioni Europian për çeljen e negociatave për anëtarësim në BE. Ndërsa ne sot po sjellim një pjesë se çfarë përmban progres-raporti i KE-së për Shqipërinë:

Kriteri politik


Shqipëria ka vazhduar të bëjë përparim të mirë dhe demonstroi vendosmërinë e saj të vazhdueshme për të përparuar në axhendën e BE. Ajo ka dhënë rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme, veçanërisht në kushtet e përcaktuara në Konkluzionet e Këshillit të qershorit 2018 për hapjen e negociatave të pranimit, në një atmosferë politike të polarizuar vazhdimisht. Partitë e opozitës, shumica prej të cilave hoqën dorë nga mandatet e tyre parlamentare në shkurt të vitit 2019, duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive në institucionet demokratike dhe të angazhohen për një konsensus të gjerë evropian. Zbatimi i reformës së drejtësisë ka vazhduar vazhdimisht, duke rezultuar në një progres të mirë në përgjithësi dhe duke hedhur themelet për forcimin e sektorit dhe konsolidimin e pavarësisë, paanshmërisë, profesionalizmit dhe llogaridhënies. Rezultatet konkrete janë arritur në rivlerësimin e të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve (verifikimit). Ristrukturimi institucional i gjyqësorit ka vazhduar gjithashtu.

Gjyqësori

Organet e reja për vetëqeverisje të pavarur të gjyqësorit u krijuan, duke shkaktuar formimin e mëtejshëm të institucioneve të specializuara gjyqësore dhe hetuese për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Përpjekje të përcaktuara vazhduan në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke përfshirë luftën kundër trafikimit të drogës dhe kultivimit, duke kontribuar në krijimin e një rekordi të qëndrueshëm të hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve. Vazhdimisht për vitet e fundit, Shqipëria tregoi një angazhim të fortë për të luftuar prodhimin dhe trafikimin e kanabisit. Bashkëpunimi ndërkombëtar i policisë, veçanërisht me Shtetet Anëtare të BE-së, gjithashtu është intensifikuar, duke çuar në një numër operacionesh të suksesshme të zbatimit të ligjit në masë të madhe dhe arrestimin dhe ndjekjen penale të krerëve të organizuar kriminalë.

Krijimi i një regjistri të ngurtë të hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet dhe në luftën kundër krimit të organizuar mbetet një sfidë afatgjate që vazhdon të kërkojë përpjekje të mëtejshme të përforcuara dhe të qëndrueshme nga Shqipëria, duke përfshirë bashkëpunimi operacional me Shtetet Anëtare të BE.

Reforma e administratës

Për më tepër, vazhdoi reforma e administratës publike me objektivat e përgjithshme të rritjes së profesionalizmit dhe transparencës në procedurat e rekrutimit për shërbimin civil, si dhe forcimin e politikë-bërjes duke konsoliduar strukturat e koordinimit sektorial dhe krijimin e kuadrit rregullator për vlerësimin e ndikimit. Masat për përforcimin e mbrojtjes efektive të të drejtave të njeriut, duke përfshirë edhe personat që u përkasin minoriteteve dhe romëve, si dhe politikat kundër diskriminimit, u ndoqën më tej. Rritja ekonomike u rrit më tej nga 3.8% në 2017 në 4.2% në vitin 2018 dhe papunësia dhe deficiti buxhetor ranë edhe pse mbetën të larta. Mungesa e njohurive produktive, nivelet e ulëta të arsimit dhe transferimet teknologjike pengojnë konkurrencën e saj dhe integrimin në zinxhirët e vlerave ndërkombëtare.

Rekomandimi

Në dritën e progresit të arritur dhe kushteve të vendosura unanimisht nga Këshilli në qershor 2018, Komisioni rekomandon që Këshilli tani hap negociatat e pranimit me Shqipërinë. Për të mbështetur momentin e vazhdueshëm të reformës, Komisioni do të zbatonte një qasje të përforcuar për kapitujt negociues mbi gjyqësorin dhe të drejtat themelore, si dhe drejtësinë, lirinë dhe sigurinë në vend. Shqipëria duhet të vazhdojë ndërtimin e shënimeve të ngurta në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet dhe në luftën kundër krimit të organizuar. Një konsensus më i fortë kombëtar mbi prioritetin mbizotërues të integrimit në BE, tejkalimi i polarizimit aktual dhe demonstrimi i vullnetit politik për ndarjen e partive, është gjithashtu e nevojshme për të mbështetur dhe konsoliduar progresin e bërë nga vendi.

Lufta kundër korrupsionit

Në regjistrimin e hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve në luftën kundër korrupsioni, trendi i përgjithshëm pozitiv i viteve të fundit ka vazhduar. Megjithatë, përpjekjet e mëtejshme janë të nevojshme për të konsoliduar këtë prirje, siç tregohet nga disa të dhëna statistikore. Në veçanti, numri e dënimeve përfundimtare që përfshijnë zyrtarë të rinj apo të mesëm kanë rënë pak krahasuar me periudhën e mëparshme të raportimit (ka qenë 289 dënime të tilla në vitin 2018 krahasuar me 331 në vitin 2017). Numri i përgjithshëm i referimeve në prokurori gjithashtu u zvogëlua (2 126 në vitin 2018 dhe 2 342 në vitin 2017).

Në vitin 2018, një gjykatës i Gjykatës së Apelit u dënua nga Gjykata e Krimeve të Rënda (rasti aktualisht në nivelin e apelit) dhe një prokuror u dënua nga Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda (rasti aktualisht në Gjykatën Supreme). Kishte 102 raste të reja kundër zyrtarë të lartë të dërguar në prokurori në 2018. Kjo ka qenë një hap para në krahasim me vitin 2017 ku kishte vetëm 61 (10 persona të paditur). Megjithatë, hetimet e shpeshta në vitet e fundit deri më tani nuk kanë rezultuar me një numër të konsiderueshëm përfundimtar dënimesh të zyrtarëve të lartë shtetërorë. Kjo rrezikon të nxisë një kulturë të mosndëshkimit.
Skip to toolbar