Shkarkohet nëndrejtori i ISHP-së

Më të fundit


Taks-forca antikorrupsion ka gjetur parregullsi gjatë inspektimit të punës së Inspektoriatit të Shëndetit Publik Tiranë. Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, e cila është edhe koordinatore e taks-forcës antikorrupsion tha se janë gjetur parregullsi në prokurorimin e tenderit për dezinfektimin e zonave bregdetare dhe urbane. Kjo ka çuar në shkarkimin nga detyra të nëndrejtorit të ISHP-së.

“Strukturat antikorrupsion kane verifikuar në ISHP Tiranë zbatimin e ligjshmërisë së procedurave të ndjekura gjatë procesit të prokurorimit të një shërbimi shumë të rëndësishëm siç është dezinfektimi në zonat bregdetare dhe urbane për zonat Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës, Fier dhe Vlorë. U konstatuan disa shkelje të ligjit për prokurimin publik veçanërisht në kuadër të procesit për vlerësimin e ofertave sikundër dhe në fazën e shqyrtimit të ankesave. Nuk janë përdorur të njëjtat kritere për vlerësimin e ofertuesve. Janë rekomanduar 8 masa disiplinore. Largim nga puna për anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, konkretisht nëndrejtorin e ISHP, përgjegjësin e sektorit të sëmundjeve infektive, për mjekun në sektorin e sëmundjeve infektive.


Po kështu janë rekomanduar masat vërejtje me paralajmërim për largim nga puna për anëtarët e komisionit të shqyrtimit të ankesave për procesin e vlerësimit të operatorëve ekonomikë, konkretisht përgjegjësin e departamentit të informimit shëndetësor teknologjisë dhe komunikacionit, dy specialistë si dhe vërejtje për përgjegjësin e laboratorit dhe specialistin entomolog.” – tha Gjonaj
Skip to toolbar