#RealStory Fatbardh Kadilli: Zgjedhjet e parakoheshme qe te shperndahet Parlamenti dhe te behen zgjedhje per 45 dite? Nuk behet.

Real Story


Skip to toolbar