Donika Prela sërish për rivlerësim në Vetting

Më të fundit


Kryeprokurorja e Krimeve të Rënda, Donika Prela do të përballet dhe njëherë me Vettingun, pas ankimimit të çështjes në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga Komisioneri Publik. Njoftimin e ka bërë vetë institucioni i KPA-së, ku ka përcaktuar sot trupën gjykuese që do të merret me çështjen.

Njoftimi i KPA:


Në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit është regjistruar çështja (JR) nr. 21/2019, datë 24.04.2019, që i përket ankimit të Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 103, datë 05.02.2019 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që lidhet me procesin e rivlerësimit kalimtar të subjektit të rivlerësimit, znj. Donika Prela.

Sot, në datën 02.05.2019, në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, u hodh shorti për caktimin e trupit gjykues, kryesuesin e këtij trupi dhe relatorin e çështjes.

Trupi gjykues i caktuar me short është i përbërë si më poshtë vijon:

Kryesuese: Natasha Mulaj

Relator: Ardian Hajdari

Anëtarë: Ina Rama, Luan Daci, Sokol Çomo
Skip to toolbar