Nis vettingu në polici, në “sitë” 45 dosjet e para

AKTUALITET


Ministria e Brendshme ka njoftuar ditë e enjte se ka nisur puna për pastrimin e të inkriminuarve në polici, ku janë përzgjedhur edhe 45 dosjet e para që do t’i nënshtrohen procesit të Vettingut.

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme”, ka përzgjedhur 45 emrat e parë, ku 31 punonjës janë në detyrat më të larta drejtuese në Policinë e Shtetit, 12 punonjës në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat (SHÇBA) dhe 2 punonjës në Gardën e Republikës.


Dosjet e vetë-deklarimit janë tërhequr nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit dhe ka nisur puna në fazën e parë, ajo e shqyrtimit të deklaratave, kërkimit të informacioneve dhe verifikimeve përkatëse.

Sipas parashikimeve ligjore, pas procesit të hetimit administrativ, do të mbahet për çdo subjekt seancë e hapur dëgjimore.
Skip to toolbar