Ish-ministri i Berishës avokati i anëtarit të KLP për Vettingun. Shtyhet seanca për Besnik Canin

Është shtyrë seanca dëgjimore në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit për ish-prokurorin Besnik Cani, që aktualisht mban detyrën e anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Cani kërkoi të mërkurën shtyrjen e seancës dëgjimore në Apelin e Vettingut, pasi dha dy arsye; mungesa e avokatit mbrojtës (ish-ministri dhe deputeti i PD Eduard Halimi) si dhe një arsye familjare, pasi i kishte vdekur xhaxhai një ditë më parë. Ndaj këtë të mërkurë i duhej të ishte i pranishëm në varrimin e tij. “Kam komunikuar me z.Halimi. Ai ndodhej jashtë vendi për festat dhe kthehet në vend pas datës 9 janar. Ndërkohë dje xhaxhai im ka ndërruar jetë dhe kërkoj mirëkuptimin tuaj, që të jem prezent në ceremoninë e fundit të tij”, u shpreh Cani përpara trupës së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Besnik Cani u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në nëntor të vitit 2018. Megjithatë, vendimi i KPK-së u apelua nga Komisioneri Publik me rekomandim të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit. Sipas relacionit të publikuar nga Komisioneri Publik, Besnik Cani është me probleme në të tre kriteret e rivlerësimit; atë të pasurisë, pastërtisë së figurës dhe aftësive profesionale. “Nisur nga hetimi dhe vlerësimi i kryer nga Komisioni, sa i takon kritereve të rivlerësimit, bazuar në kërkesat e dispozitave të aneksit të Kushtetutës dhe ligjit të posaçëm nr. 84/2016, Komisioneri Publik konstaton se përfundimet e arritura nga Komisioni janë të gabuara dhe jo në pajtueshmëri me provat e administruara”, thuhet ndër të tjera në raportin e Komisionerit Publik.

Po më konkretisht, çfarë dyshimesh janë ngritur për prokurorin Besnik Cani?

Së pari lidhen me pasurinë. Komisioneri Publik, me rekomandim të ONM-së ngre dyshime lidhur me pasurinë e prokurorit Cani, që tashmë është anëtar i KLP. “Për kriterin e pasurisë, nuk ka dhënë prova konkrete dhe shpjegime bindëse lidhur me shpenzimet e kryera për ndërtimin e banesës, ka kryer deklarime të pasakta dhe të pamjaftueshme ndër vite, si dhe rezulton me mungesë të burimeve të ligjshme financiare”, thotë Komisioneri Publik.  “Për kriterin e aftësive profesionale kanë rezultuar fakte (marrëdhënia juridiko-civilesubjekt – shoqëria “***” sh.p.k.), mangësi të përsëritura dhe modele të papërshtatshme pune, të cilat janë në papajtueshmëri dhe cenojnë figurën dhe etikën e prokurorit të Republikës”, thuhet gjithashtu në deklartën e Komisionerit Publik.

Një nga pikat ku Komisioneri Publik vren probleme është ajo e aplikimit për kredi të butë në Bashkinë Fier nga prokurori Cani. Sipas Komisionerit, duke cituar konstatimin e vetë Komisionit: “Duke aplikuar dhe duke kryer të gjitha veprimet e parashikuara nga normativa ligjore për përfitimin e një kredie të butë, Komisioni ka konsideruar se subjekti ka përdorur funksionin e tij, si drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Fier, për të përfituar trajtime financiare, që nuk mund t’i përfitonte bazuar në kërkesat e ligjit, për vetë subjektin dhe personat që lidhen me të dhe, rrjedhimisht, këto veprime mund të kenë cenuar figurën e magjistratit/prokurorit dhe humbjen e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë”, thuhet në relacion.

Por jo vetëm kaq, veç shumë problemeve që Komisioneri vren në deklaratat e pasurisë të prokurorit Cani, ka vrejtur probleme edhe në aspektin profesional, probleme të cilët janë evidentuar në fakt nga KPK. Vetë Komisioni ka vrejtur, pas denocimeve të publikut, problematika në hetimin e disa dosjeve. Ja çfarë shkruhet në një rast konkret: “Denoncimet nga publiku. Shtetasi ***.***. Çështja penale nr.***, e vitit 2007, e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë: – Komisioni ka konstatuar se subjekti në hetimin e kësaj çështjeje ka pasur mangësi profesionale lidhur me thellimin e hetimeve, mungesë arsyetimi dhe marrje vendimi pushimi “sipërfaqësor” dhe, më vonë, pas kryerjes së hetimeve të mëtejshme nga po ai prokuror – por në saje të urdhrit të drejtuesit të tij – vetë subjekti arrin në konkluzion të kundërt, duke kërkuar gjykim për të njëjtat fakte që kishte pushuar çështjen”, thuhet në relacionin e Komisionerit Publik. Por ndonëse kishte vrejtur këto raste, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit konfirmoi në detyrë prokurorin Besnik Cani.

Për këto arsye dhe të tjera të shpjeguara në Relacionin e Komisionierit Publik (relacionin e plotë e lexoni në fund të shkrimit), ky institucion “kërkon që shkaqet e këtij ankimi të merren në shqyrtim nga ana e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit dhe, në zbatim të nenit 66, pika 1, germa “b”, të ligjit nr. 84/2016, në përfundim të shqyrtimit të çështjes në seancë publike, të vendosë: – Ndryshimin e vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, dhe shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotit Besnik Cani”, përfundon arsyetimi i Komisionerit Publik. /Realstory.al/

Vettingu konfirmon në detyrë drejtorin e Policisë Kriminale

Drejtori i Policisë Kriminale, Tonin Vocaj u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit.  Vocaj kaloi vettingun me sukses, pasi në datën 11 dhjetor doli në seancë dëgjimore. Në atë seancë, Vocaj u përballë me gjetjet e komisionit lidhur me sipërfaqe toke në Lezhë.

 Gjithashtu, në seancën e 11 dhjetorit, KJV e pyeti Vocajn edhe për një foto të bërë publike në media, ku ai shfaqej në foto me Arben Frokun, i dënuar përjetë për vrasjen e ish-komisar Dritan Lamajt si dhe dy kallëzime penale kur ai drejtonte policinë në Tiranë e Durrës.

Gjatë seancës, Tonin Vocaj tha se nuk kishte dijeni se mes Frrokut dhe Lamajt kishte pasur konflikt, ndërsa u shpreh se për vrasjen e kryekomisarit, ai vetë ishte marrë personalisht me hetimet për arrestimin e autorit. Ndërkohë në seancën dëgjimore, Vocaj foli dhe për pasurinë e tij.

Ai kishte deklaruar një apartament në Tiranë, i blerë 20 vite më parë nëpërmjet një kredie si i pastrehë. Gjithashtu, Vocaj kishte deklaruar edhe një apartament në Golem me vlerë 15 mijë euro. Këtë të mërkurë, pasi dëgjoi deklarimet e Vocajt, Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit vendosi konfirmimin e tij në detyrë. Prej një viti, Tonin Vocaj mban detyrën e drejtuesit të Policisë Kriminale.

Vettingu, ONM kërkon shkarkimin e Hajdarmatajt

Besim Hajdarmataj nuk e ka kaluar ende rrezikun e vettingut dhe filtrin e fortë të drejtësisë së re. Edhe pse ai u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit më datën 16 tetor 2019 duket se do të përballet me shkallën e dytë të vettingut, pasi Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit i rekomandon Komisionerit Publik të ankimojë vendimin e KPK për prokurorin Besim Hajdarmatajt. 

“Në datën 16.10.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit vendosi konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Besim Hajdarmataj, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë. Në datën 4.12.2019, Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit u ka paraqitur Komisionerëve Publikë rekomandimin për të ankimuar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për konfirmimin në detyrë të z. Besim Hajdarmataj. Komisionerët Publikë, pasi të njoftohen me shkrim për vendimin nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, do ta shqyrtojnë atë krahas rekomandimit të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit. Ky vendim ende nuk është njoftuar. Bazuar në pikën 1, të nenit 63, të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Komisionerët Publikë, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të vendimit nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, kanë të drejtë të paraqesin ankim pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. 

Rekomandimi i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit është publikuar në faqen zyrtare të Institucionit të Komisionerëve Publikë. Institucioni i Komisionerëve Publikë është ngritur dhe funksionon në bazë të nenit 179/b dhe aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Komisionerët Publikë përfaqësojnë interesin publik gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”  thuhet në njoftimin e Komisionerit Publik.

Kush është Besim Hajdarmataj?

Besim Hajdarmataj ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1999 dhe përgjatë 20 viteve, ai ka mbajtur poste drejtuese në Prokurorinë e Tropojës dhe të Kurbinit. Në maj 2015, ai u emërua prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe një vit më vonë mori drejtimin e kësaj prokurorie.

Por më 2018 ai u shkarkua nga detyra si drejtues i Prokurorisë së Krimeve të Rënda nga  kryeprokurorja Arta Marku, dhe në vend të tij u vendos Donika Prela. Disa muaj më vonë, Marku e transferoi Hajdarmatajn në Progradec, por në fillim të vitit 2019, Këshilli i Lartë i Prokurorisë e ktheu atë pranë Prokurorisë së Krimeve të Rënda në Tiranë por këtë herë si prokuror.

Vettingu “fundos” një prokuror, konfirmon një tjetër

Fshesa e vettingut ka hequr nga drejtësia e re një prokuror në Lezhë, për shkak të mos justifikimit të pasurisë, ndërsa ka konfirmuar në detyrë një prokuror të Apelit në Vlorë.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shkarkoi nga detyra prokurorin e Lezhës, Simon Pashuku. KPK vuri në dukje disa probleme të pasurisë gjatë seancës dëgjimore, që ‘fundosën’ prokurorin e Lezhës.

Megjithatë filtrat e fortë të vettingut i ka kaluar me sukses prokurori i Apelit në Vlorë, Kleanth Zekën. Ai e ka nisur karrierën si oficer i policisë gjyqësore dhe më pas është emëruar si prokuror në Vlorë. Në qershor 2014 ai është promovuar në detyrë si prokuror i Apelit të Vlorës, detyrë të cilën e ushtron ende dhe u konfirmua edhe nga KPK.

Rama, prokurorëve: Po luani si të jetë “vakti i fundit”

Kryeministri Rama ka paralajmëruar prokurorët, që ende nuk kanë kaluar vettingun, se do të përballen me drejtësinë, pavarësisht lojës që po luajnë. Kryeministri tha se për shkak të vettingut në nivele të larta si kryeprokurorë e kryegjyqtarë, shumë prej tyre janë trembur dhe se po luajnë sikur është “vakti i fundit”. Gjatë aktivitet për dhunën ndaj grave, Rama foli për ecurinë e Reformës në Drejtësi, ku tha se ka dhënë rezultatet e para me pastrimin rrënjësor të një sistemi të kalbur prej kohësh të drejtësisë.

Po punojmë shumë për Legjislacionin, se po jetojmë në një moment jetik, por edhe në kthesë dramatike sa i përket Reformës në Drejtësi që është shumë i qartë për të ardhmen që duam të kemi, por s’është një vend ku mund të bëjmë një gjumë të qetë për të tashmen se kemi procesin e Vettingut të gjyqtareve e prokurorëve, është proces shumë i vështirë dhe praktikisht po prodhon një situatë pastrimi rrënjësor dhe madhor në 180 raste që kanë kaluar vettingun 68 janë jashtë dhe po flas për nivele më të larta, kryeprokuror e kryegjyqtar. Kemi një sërë prokurorësh e gjyqtarësh që e dinë se nuk mund ta kalojnë Vettingun. Ata po luajnë sikur është vakti i fundit, pra nuk po luajnë mirë dhe duan që t’i kenë të gjitha. Ky proces i kalbur i drejtësisë ka krijuar një zinxhir të gjatë ngjarjesh tragjike, presioni e dhune”, tha Rama

Më herët Rama ka akuzuar prokurorin e Durrësit Arian Ndoja të lidhur me bandat kriminale. Kryeministri tha se pas shkarkimi nga vettingut, ai do të përballet me drejtësinë për të dhënë llogari për paratë e krimit.

KPK konfirmon në detyrë gjyqtarin Sokol Ibi

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar në detyrë kryetarin e Gjykatës Administrative të Korçës, Sokol Ibi. Mëngjesin e të premtes, KPK, ka vendosur se Sokol Ibi kalonte tre kriteret e vlerësimit të figurës së tij; pasurisë, integritetit dhe aftësisë profesionale. Sokol Ibi bëhet gjyqtari i parë që kalon Vettingun pas përfundimit të pushimeve të verës, duke u konfirmuar në detyrë, ndërkohë që vendimi i KPK-së ankimohet  në Komisionin e Posaçëm të Apelimit.

Vlerësimi për Sokol Ibin është bërë në tre aspekte; pastërtinë e figurës, pasurinë dhe aftësinë profesionale. Fillimisht është marrë në shqyrtim deklarata e pasurisë në ILDKPI, institucion që më herët nuk kishte gjetur probleme në pasurinë e Ibit. Sipas këtij institucioni, gjyqtari i Gjykatës Administative të Korçës ka burime të ligjshme të pasurisë, ndaj nuk dyshohej për konflikt interesi.

Sipas deklaratës së pasurisë, gjyqtari Sokol Ibi zotëron një banesë me sipërfaqe 127 metra katrorë, së bashku me një tokë bujqësore në Pogradec. Megjithatë, hetimet e Komsionit të Pavarur të Kualifikimin, kanë nxjerrë se gjyqtari nuk e ka deklaruar tokën bujqësore që ka në zotërim, ndërsa sipas komisionit, ka mospërputhje në deklarimet për  blerjen e tokës bujqësore dhe të banesës. Por duket se këto nuk kanë qenë problem, ndërsa KPK nuk ka gjetur problematika as në figurën e Sokol Ibit dhe aftësitë e tij profesionale, duke e konfirmuar në detyrë.

KLP nis vettingun për kancelarët në prokurori, 8 të parët

Me vettingun nuk do të përballen vetëm prokurorë e gjyqtarë që kanë bërë drejtësinë në gjithë këto vite demokraci, por edhe kancelarët e prokurorive. Këto ndryshime ligjore janë parashikuar në paketën e Reformës në Drejtësi dhe janë pjesë e masave për të parandaluar korrupsionin në të gjitha nivelet e organeve qeverisëse.

Kancelarët e prokurorive, në ndryshim nga prokurorë e gjyqtarë, nuk do të dalin përballë trupës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe ndërkombëtarëve të ONM, por do të shqyrtohen nga vetë KLP me një trup të caktuar që do të vendosi ky organ.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë është një nga organet e reja të dala si rezultat i Reformës në Drejtësi dhe ka si detyrë të tij parësore emërimin e prokurorëve e të gjitha niveleve duke përfshirë edhe SPAK si dhe propozon në Kuvend kandidatët për Prokuror të Përgjithshëm. KLP emëron prokurorët në detyrë pasi ato kanë kaluar të dy fazat e vettingut, por në rastin e kancelarëve të prokurorive do e bëjë vetë vettingun e tyre, për të verifikuar pasurinë, figurën dhe formimin profesional.

KLP do të shqyrtojë 8 kancelarë, që pritet të kalojnë “sitën” e vettingut sipas Report TV, ndërsa është në pritje të informacionit të plotë të marrë edhe nga institucionet e tjera si,  ILDKPI, Tatime, SHISH, Dogana, DSIK për një hetim të saktë të kancelarëve. Konkretisht në procesin e verifikimit nga vettingu pritet të kalojnë:

Dhora Qirici, kancelare pranë Prokurorisë së Apelit për Krimet e Rënda

Zamira Spahiu, kancelare e Prokurorisë së Apelit Tiranë

Rudina Shermadhi, kancelare e Prokurorisë së Apelit Durrës

Valentina Qoka, kancelare e Prokurorisë Tiranë.

Përparim Hoxha, kancelar i Prokurorisë Vlorës

Sotiraq Stratoberdha, kancelar i Prokurorisë Korçë

Alketa Kurmaku, kancelare Prokurorisë Elbasan

Laureta Binaj, kancelare pranë Krimeve të Rënda

Fact Checking/ Basha: Vetting për të hetuar politikanët, por gabon (harron që po krijohet SPAK)

Kryetari i Partisë Demokratike ka publikuar pasditen e të mërkurës një video, ku tregon sipas Lulzim Bashës, pesë arsyet “pse Edi Rama ka frikë vetingun e politikanëve”. Paraprakisht, vetingu në politikë është një propozim i hershëm i Partisë Demokratike, i ngjashëm me modelin e vetingut në sistemin gjyqësor, ndërsa një vit më parë rreth propozimeve të PD ka dhënë opinion dhe Komisioni i Venecias. Megjithatë, Realstory.al bën një ‘fact checking’ për videon me pesë arsyet, që sipas Bashës, vettingu i politikanëve tremb Ramën.

“Vetingu i politikanëve kërkon një shumicë prej 93 votash në Parlament. Edi Rama ka mbushur parlamentin me kriminelë që nuk votojnë fundin e tyre”, shkruan Basha në video mesazhin e shpërndarë në rrjetet sociale.

Gabohet! Parlamenti ka mbi 120 deputetë aktualisht, kuorum i nevojshëm për të miratuar draft-ligjin, që sipas Bashës, mazhorancës i mungojnë votat. Madje, në kushtet aktuale, nëse ky draft do të shkonte në Kuvend për votim, ekziston mundësia që drafti të votohet me më shumë se 93 vota, pasi deputetët e opozitës në Parlament, kanë shprehur vullnet të mbështesin çdo ligj që i shërben pastrimit të sistemit politik. Fakti është, se vetëm një muaj më parë, ishin votat e deputetëve të opozitës së re në Kuvend, që miratuan dy ligjet e fundit të Reformës në Drejtësi, që mbaheshin peng prej (lexo këtu) gati tre vjetësh nga PD dhe LSI. Pra votat në Kuvend janë. Sa i përket fjalisë se “Edi Rama ka mbushur Parlamentin me kriminelë që nuk votojnë fundin e tyre”, përsëri Basha gabohet, pasi për këtë mjafton të kujtojë vetëm miratimin e ligjit të dekriminalizmit, që u votua nga shumë deputetë, që më pas ishin subjekt i tij dhe humbën mandatin.

“Vetingu i politikanëve heton të gjithë zyrtarët e lartë, deputetët, ministrat dhe kandidatët e pushtetit vendor. Edi rama vodhi zgjedhjet për të mbushur bashkitë me të dënuar për trafik droge dhe qeniesh njerëzore”.

Gabohet! Në fakt, lidhur me këtë pikë, merr vlerë opinioni i Komisionit të Venecias i 30 nëntorit të vitit 2018, ku shprehej ndër të tjera: “Siç është aktualisht, propozimi i verifikimit nuk ka qartësi ligjore dhe siguri juridike, si për sa i përket qëllimit të synuar, arsyet për moszgjidhje dhe humbje të mandatit dhe mekanizmin e zbatimit të tij. Në shumë aspekte, ajo gjithashtu ngre çështje të proporcionalitetit. Nuk është e qartë se kush do të kryejë verifikimin e zyrtarëve publikë dhe kandidatëve zgjedhorë dhe nëse kjo do të bëhet nga një organ gjyqësor ose një organ tjetër i pavarur. Përveç kësaj, nuk janë propozuar masa mbrojtëse për të shmangur rrezikun që mund të përdoret në një mënyrë të politizuar ose në mënyrë arbitrare”, thuhej ndër të tjera në opinionin e Komisionit të Venecias.

Edi Rama kandidon kriminelë dhe e përdor krimin për të vjedhur zgjedhjet, sepse bashkë me krimin pasurohet duke vjedhur shqiptarët dhe pastruar paratë e krimit. Hajduti Psiqik përbën rrezik për jetën dhe sigurinë e çdo familje. Ai dhe krimi i organizuar janë të pandashëm. Që të shpëtojmë Shqipërinë nga kriminelët me pushtet, duhet të largojmë Edi Ramën.#ShqipëriaSiEuropa #HajdutiPsiqik #RamaIkNjë vit më parë Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar propozuan ligjin për vetingun e politikanëve. Edi Rama dhe Organizata e Rilindjes votoi kundër këtij ligji. Ja 5 arsyet pse Edi Rama nuk e do vetingun e politikanëve:

Gepostet von Lulzim Basha am Mittwoch, 21. August 2019

Megjithatë, lidhur me këtë pikë që Basha e cilëson si “arsye frike për Ramën nga Vettingu i politikanëve”, kryedemokrati duhet të ketë parsysh se gjithë çfarë thotë, do të jetë objekt i punës së Prokurorisë Speciale, që do të hetojë korrupsionin në nivele të larata. Pra Vettingu s`mund të kryejë detyrën që do të ketë SPAK, që nis në shtator.

“Vetingu i politikanëve largon përgjithmonë nga jeta publike kriminelët në politikë dhe zbulon rrjetet e tyre mafioze. Edi Rama e mban pushtetin me kriminelë dhe politikanë të lidhur me krimin”, shkruan Basha.

Gabim! Në fakt, për këtë pikë, Lulzim Bashës nuk i nevojitet një Vetting politikanësh, pasi vetë PD e tij propozoi dhe gjeti mbështetjen e mazhorancës për ligjin e dekriminalizmit. Mjafton të kujtosh rezultatin e fundit me Valdrin Pjetrit, një denoncim bërë nga PD, për të kuptuar se në këtë rast nuk nevojitet një Vetting për politikanët, për t`i mbajtur ata larg funksioneve publike, por mjafton një funksionim normal i strukturave që ngarkon ligji i dekriminalizmit, për të verifikuar pastërtinë e figurës për personat që synojnë të bëhen pjesë e politikës apo funksioneve publike në vend.

“Vetingu i politikanëve heton dhe largon të gjithë politikanët që nuk justifikojnë pasurinë e tyre. Edi Rama grabit shqiptarët dhe pasurohet bashkë me bandën e tij në politikë”.

Gabohet! Edhe në këtë pikë ka institucione përgjegjëse të cilat kanë detyrë për të hetuar pasuritë e politikanëve dhe zyrtarëve publikë. Inspektorati i Lartë i Deklarimit të Pasurisë, është institucioni përgjegjës që heton pasuritë e politikanëve, dhe në rast dyshimesh apo përfitimesh të paligjshme, ky institucion ia adreson çështjen organeve hetimore në vend. Me ngritjen e SPAK, gjërat do të jenë dhe më funksionale.

“Vetingu i politikanëve e përfshin kryeministrin e Shqipërisë. Edi Rama ka frikë vetingun. Ai është në krye të kupolësë së krimit, që po mban peng Shqipërinë”.

Gabohet! Në fakt, detyrën për të hetuar zyrarët më të lartë të kupolës politike në vend dhe jo vetëm, do ta ketë SPAK. Prokuroria Speciale e Anti Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar do të fillojë punë në shtator. Ashtu si pak ditë më parë lajmëronte ambasada e SHBA me një video në rrjetet sociale, SPAK do të hetojë, jo vetëm kryeministra e ministra, por edhe presidentin. Pra është SPAK institucioni që do të hetojë gjithë shkelësit e ligjit dhe politikanët e korruptuar pa pasur nevojë për organe të tjera shtesë, që veç të tjerash do të ishin barrë për buxhetin e shtetit, dhe njëkohësisht do të ishte një institucion paralel me institucionet e drejtësisë./Realstory.al/

Nga Gjin Gjoni te Fatmira Hajdari, gjyqtarët e Apelit që i pret vettingu në shtator

Në shtator Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) do të nisë seancat për verifikimin e gjyqtarëve të Apelit dhe anëtarëve të KLD-së ku spikasin emra të njohur në fushën e drejtësisë, si Gjin Gjoni, Fatmira Hajdari etj.

Gjatë gjithë kësaj periudhe pune, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka kaluar në veting me prioritet kandidatët për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Prokuror të Përgjithshëm, Gjykatën Kushtetuese e për Strukturën e Posaçme Antikorrupsion.

Në “skaner” kanë kaluar edhe një pjesë e mirë e krerëve të gjykatave e të prokurorive, por pa u rivlerësuar janë ende gjyqtarët e Gjykatës së Apelit. Janë rreth 60 gjyqtarë për të cilët është hedhur shorti që vitin e kaluar, por akoma nuk janë thirrur në seancë dëgjimore.

Shorti i parë i hedhur nga KPK për anëtarët e Apelit është ai i datës 18 shtator 2018. Pra, ata janë prej një viti në pritje sepse KPK ka qenë e zënë duke rivlerësuar kandidatët prioritarë. Por në vjeshtë duket se do të jetë radha e tyre. Vetëm nga Gjykata e Apelit të Tiranës janë 22 gjyqtarë që nuk janë skanuar për pasurinë, aftësitë profesionale dhe integritetin e figurës, shkruan gazeta SOT.

Ndër ta mund të përmendim Agim Bendon, i cili ka qenë pjesë e trupës gjykuese në Apel që i dha lirinë Gentian Dodës, i akuzuar për 2 vrasje. Nga lista mund të veçojmë edhe emrin e Andi Civicit. Emërimi i tij, i bërë nga Bujar Nishani, u cilësua si nepotik pasi në kohën kur mori postin e gjyqtarit të Apelit në Tiranë, ai kishte anëtare të Këshillit të Lartë të Drejtësi bashkëshorten Eneida Civici.

Ndërkohë, pa u futur në veting janë edhe anëtarët e Gjykatave të Apelit në rrethe, nga ku përmendim: Astrit Kalajën në Shkodër, Anita Micin në Durrës, Brunilda Orhanin në Korçë, etj..

Sakaq, pa kaluar akoma në veting është edhe anëtarja e Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, Nure Dreni. Një tjetër emër i njohur që nuk është përballur me KPK është edhe ai i Elisabeta Imerajt, e cila kandidon edhe për në SPAK.

Vjeshta pritet të tronditë edhe ish-anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Duke nisur nga Gjin Gjoni e Fatmira Hajdari, tek Eneida Civici dhe Ridvan Hado, por edhe emra të tjerë, nuk janë përballur akoma me trupën gjykuese. Emrat e tyre janë shortuar që në nëntor të 2018, por prej afro një viti i kanë “shpëtuar” procesit të vetingut për shkak të prioriteteve të tjera që ka pasur KPK.

Por duket se tani erdhi edhe për ta ora e llogaridhënies. Gjin Gjoni njihet si një nga ish-anëtarët e KLD me pasuri marramendëse. Pak kohë më parë ai shkaktoi një debat mes ministres së Drejtësisë dhe KLD, e cila i dha leje prindërore për 2 vjet. Kjo u interpretua si një tentativë e Gjin Gjonit për t’i shpëtuar vetingut. Nga ana tjetër, mund të veçojmë edhe emrin e Fatmira Hajdarit, e cila është akuzuar shpesh nga Izet Haxhia si një gjyqtare që ka shitur gjakun e burrit, Azem Hajdarit, për të shpëtuar veten.

Kujtojmë që emri i saj shkaktoi një kaos të madh para pak kohësh në Gjykatën e Apelit me çështjen e Izet Haxhisë pasi askush nuk pranonte ta gjykonte atë për shkak të miqësisë me Fatmira Hajdarin. Pjesë e listës është edhe ish-anëtari i KLD, Petrit Çomo, i cili është gjyqtari që liroi me kusht ish-drejtorin e fabrikës së Gërdecit, Dritan Minxollin./SOT

Calavera: Vetingu po trondit themelet e korrupsionit

Vetingu i ka dhënë një mesazh të fortë të gjithë personave që kanë abuzuar me pushtetin dhe akuzat që i bëhen këtij procesi rivlerësimi, por edhe Reformës në Drejtësi, shefja e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit ONM, Genoveva Ruiz Calavera e ka cilësuar si tronditje të themeleve të sistemit të korrupsionit. Gjatë një interviste me shkrim për Zërin e Amerikës, Calavera tha se sulmet ndaj vëzhguesve ndërkombëtarë por edhe reformës në drejtësi janë domethënëse për ONM, pasi kjo tregon se procesi po ecën me ritmet e duhura.

 “Sulmet në rritje ndaj reformës në drejtësi, Vetting-ut dhe ONM-së, vëzhguesve ndërkombëtarë dhe misioneve tona të asistencës së BE në këtë drejtim janë shumë domethënëse. Këto pretendime janë të pabazuara dhe të papranueshme, por ne i shohim ato si një konfirmim që Vetting-u po trondit themelet e një sistemi të korruptuar. “ tha Calavera, deklaratë që të lë të mendosh se i referohet sulmeve që Presidenti Meta ka bërë vazhdimisht ndaj Reformës në Drejtësi por edhe vetë ONM se ka kontribuar në krijimin e asaj që kreu i shtetit e quan “Ramaformë”.

Në lidhje me akuzat se ka pasur ndërhyrje politike në procesin e vetingut, Calavera e mohoi këtë fakt duke theksuar se janë marrë masa serioze që të sigurohet pavarësia e vetingut dhe në asnjë mënyrë të mos përfshihet niveli politik në to.“Janë marrë masa serioze për të siguruar ekuilibrat dhe garancitë e nevojshme për pavarësinë e organeve të vetingut, në veçanti për të siguruar mungesën e ndonjë roli vendimmarrës ose përfshirjes së nivelit politik në to. Vëzhguesit tanë ndërkombëtarë po monitorojnë nga afër çdo hap të vendimmarrjes në të gjitha rastet e vetingut. Deri më tani, nuk ka asnjë të dhënë për ndërhyrje politike ose presion tjetër të padrejtë të jashtëm apo të brendshëm”– pohon shefja e ONM.

Calavera konfirmoi se ndërkombëtarët janë të interesuar të shohin sa më parë rezultate konkrete të reformën në drejtësi dhe realizmin e shteti të së drejtës.

Procesi i rivlerësimit (i njohur si vetingu) u fillua me objektivin kushtetues të rikthimit të besimit të publikut në sistemin gjyqësor, duke pastruar radhët e sistemit të drejtësisë nga zyrtarët e korruptuar. Seancat dëgjimore janë publike dhe institucionet e mbajnë publikun të informuar për arsyetimin e vendimeve të vetingut. Numri i madh i magjistratëve që japin dorëheqjen ose janë duke u larguar nga puna konfirmon se ky është një proces serioz për rinovimin e gjyqësorit. Angazhimi i BE-së në Shqipëri është i shumëanshëm dhe shumëdimensional sepse ne duam të shohim rezultate konkrete dhe të matshme për realizimin e shtetit të së drejtës. Kjo është jetike për të mbrojtur qytetarët dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik, aq shumë të nevojshëm për të siguruar që brezat e rinj të qëndrojnë në këtë vend të bukur ku kanë lindur pa pasur nevojë të kërkojnë një të ardhme më të mirë jashtë vendit”- shprehet Calavera.

Deklaratë që në fakt, Calavera e ka bërë edhe kohë më parë duke iu përgjigjur akuzave të presidentit Meta por edhe opozitës jashtëparlamentare se BE dëshiron të shoh ligje që zbatohen, pra të shoh njerëz në burg.  

Skip to toolbar