EKONOMI

EKONOMI / Nga xhirjeta - 12:28 pm

Si do kryhet kolaudimi te shteti

Tarifat e kontrollit teknik të makinave nuk do të ndryshojnë edhe pas ofrimit të këtij shërbimi nga shteti Për këtë arsye qeveria miratoi në dhjetor Aktin Normativ që mundëson 3 muaj... Më shumë

EKONOMI / Nga xhirjeta - 10:34 am

Pandemia ul remitancat e emigrantëve

Pandemia i ka ulur ndjeshëm të ardhurat e ekonomisë shqiptare nga puna jashtë vendit Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se të ardhurat neto nga ky zë në Bilancin e Pagesave për... Më shumë