“Fëmijët në Shqipëri të rrezikuar nga interneti”

Më të fundit


Gjatë konferencës të zhvilluar nga Instituti i Medias dhe AMA për edukimin mediatik të fëmijëve është bërë publik edhe një raport i UNICEF ku thotë se fëmijët në Shqipëri janë të pambrojtur nga interneti. Sipas ekspertes së pavarur, Sannete Naeye, shqetësues mbetet fakti se gjysma e fëmijëve nën 9 vjeç kanë akses online, ndërsa 1 në 10 fëmijë shohin material të papërshtatshëm.

“1 në 10 fëmijë shohin informacione online për vetëvrasjen. Kjo është problematikë për sigurinë dhe shfrytëzimin seksual. 1 në 4 fëmijë komunikojnë online me persona që nuk i kanë takuar dhe 16% e tyre i takojnë ata persona që i kanë hasur në internet. Ndërkohë që vetëm 9% e prindërve i dinë këto fakte.” – tha Sannete Naey


Shqetësimi për internetin e pasigurt u ngrit edhe nga ministrja e Arsimit, Besa Shahini, ndërsa Instituti i Medias dhe AMA kërkuan që edukimi mediatik të vendoset si lëndë në shkolla.
Skip to toolbar