Zbardhen ndryshimet në Kodin Penal. 3 vjet burg kush bllokon rrugët

Më të fundit


Opozita dhe protestuesit e saj tani duhet të maten mirë para se të bllokojnë rrugët e vendit. Maxhoranca ka dërguar në kuvend propozimet e saj për të ndryshuar Kodin Penal dhe një prej pikave është që personat që bllokojnë rrugët të dënohen deri në 3 vite burg.

Një tjetër ndryshim në Kod është ai për mjekimin e pakujdesshëm të pacientëve që dënohet deri me 4 vjet burg. Neglizhenca në trajtimin mjekësor që shkakton vdekjen e pacientit, dënohet me burgim deri në katër vjet. Ndërkohë që në nenin aktual, është nga gjobë ose me burgim deri në 5 vjet.


Një nen i veçantë krijohet edhe për shkeljen e të drejtave të autorit, ku çdo vepër që  mbrohet nga e drejta e autorit dhe që shpërndahet pa pëlqimin e tij, dënohet me gjobë ose me burgim deri në dy vjet, dhe nëse bëhet në bashkëpunim ose në mënyrë të përsëritur, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet.

Ndryshime pëson dhe neni që parashikon dënimet për ndotjen e ajrit.  “Nëse ndotja e ajrit apo në thellësitë e tokës nga shkarkime, apo futje në përdorim të materialeve me rrezatim jonizues dhe radioaktiv, apo lëndëve toksike bëhet në zona të mbrojtura me ligj: Ndëshkimi shkon deri në 5 vjet!”
Skip to toolbar