Kalon vettingun kreu i monitorimit në SHÇBA

AKTUALITET


Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit konfirmoi në detyrë Florian Sulejmanin, që mban postin e Drejtorit të Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm. Sulejmani nuk është gjetur me shkelje në asnjë nga kriteret e vlerësimit, figurës, pasurisë dhe aftësive profesionale.

“Konfirmohet në detyrë drejtori i Drejtorisë së Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm, SHÇBA, Florian Sulejmani. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit konfirmoi sot në detyrë Florian Sulejmanin, Drejtor i Drejtorisë së Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm, SHÇBA”.


“Në seancën dëgjimore të zhvilluar më 20 dhjetor, Sulejmani u përballë me gjetjet e Komisionit (KJV), lidhur me vlerësimin e pasurisë, kontrollin e figures si dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve të Policisë së Shtetit dhe Gardës, bazohet në parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit dhe të proporcionalitetit, duke garantuar të drejtën e punonjësve për një proces të rregullt ligjor”, thuhet në njoftimin e KJV.
Skip to toolbar