Kreu i KLP: Shoqëria civile të monitorojë reformën

AKTUALITET


Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, i pranishëm gjatë takimit prezantues të dokumentit metodologjik “Monitorimi i Integritetit Gjyqësor”, u ndal te reforma në drejtësi. Ibrahimi tha se një rrugë tashmë e përdorur në Shqipëri është ndërhyrja legjislative dhe se magjistratët po kontrollohen intensivisht.

“Ky projekt ka përfshirë gjithë aktorët të drejtësisë. Ky është një instrument për të monitoruar reformën e drejtësisë duke garantuar integritetin e sistemit të drejtësisë. Magjistratët e vendit kalojnë në kokën e gjilpërës si asnjë sistem tjetër. Shoqëria civile duhet të bëhet faktor, të monitorojë zbatimin me reformave kyçe për vendin. Detyra e shoqërisë civile duhet të angazhojë sa më shumë projekte për të monitoruar aspekte të veçanta të zbatimit të reformës në drejtësi. Ky dokument është konsultuar me shumë aktorë duke ofruar instrumentin e nevojshëm për monitorimin e reformës në drejtësi”, tha ai.

Skip to toolbar