DASH për klimën e biznesit : Shqipëria,95% të shërbimeve online! Problem korrupsioni

Më të funditDepartamenti Amerikan i Shtetit (DASH) ka publikuar së fundmi raportin për klimën e biznesit të vitin 2020! DASH e vë theksin te zhvillimet e fundit në fushën e shërbimeve ndaj bizneseve dhe ekonomisë, dhe në disa aspekte edhe me kritika të forta. DASH ka vlerësuar maksimalisht atë që e quan ‘përparim domethënës në fushën dixhitale’ të Shqipërisë. Që nga Marsi 2021, 95 përqind e të gjitha shërbimeve publike për qytetarët dhe bizneset ishin në dispozicion online përmes Portalit E-Albania. Platforma ofroi më shumë se 1,200 lloje të shërbimeve për qytetarët dhe bizneset. Dixhitalizimi i shtuar i shërbimeve pritet të frenojë korrupsionin duke kufizuar kontaktet e drejtpërdrejta me zyrtarët e administratës publike.

DASH vlerëson edhe Ligjin mbi Investimet Strategjike të vitit 2015. Sipas raportit Ligji përshkruan stimujt e investimeve dhe ofron procedura të shpejta administrative për investitorët strategjikë të huaj dhe vendas deri më 31 Dhjetor 2020, në varësi të madhësisë së investimit dhe numri i vendeve të punës të krijuara.


“Në vitin 2015, për të promovuar IHD, qeveria miratoi gjithashtu legjislacionin që krijon Zona të Zhvillimit Ekonomik Teknik (TEDA), si zonat e tregtisë së lirë. (Qeveria është anëtare dhe avokate e Iniciativës së Ballkanit Perëndimor, një zonë rajonale që synon të rrisë lidhjen dhe aktivitetin tregtar.) Zhvillimi i TEDA-s së parë nuk ka filluar ende pas disa përpjekjeve të dështuara të tenderit”, vijon raporti. DASH kritikon projektet e partneritetit publik privat (PPP), që cilësohen problematike. Duke marrë shkas nga problemet në gjyqësor, DASH vë në dukje se u penguan përpjekjet e një kompanie amerikane për të investuar në Shqipëri.

Sipas raportit, korrupsioni endemik vazhdon të minojë shtetin e së drejtës dhe të rrezikojë zhvillimin ekonomik. Investitorët e huaj përmendin korrupsionin, veçanërisht në gjyqësor, mungesën e transparencës në prokurimin publik, ekonominë informale dhe zbatimin e dobët të kontratave si disa nga problemet më të mëdha në Shqipëri.

“Pavarësisht nga një kornizë e shëndoshë ligjore dhe përparimit në e-reformat, investitorët e huaj e perceptojnë Shqipërinë si një vend të vështirë për të bërë biznes. Ata përmendin korrupsionin, veçanërisht në gjyqësor, mungesën e transparencës në prokurimin publik, konkurrencën e padrejtë, ekonominë informale, ndryshimet e shpeshta të legjislacionit fiskal dhe zbatimin e dobët të kontratave si problemet e vazhdueshme në Shqipëri. Raportet e korrupsionit në prokurimet qeveritare janë të zakonshme”, thuhet në raport.