Gjysma e zgjedhësve urbanë të Tiranës janë të ardhur nga rrethe të tjera; treçereku i kanë prindërit të ardhur

Më të fundit


Nga Eduard Zaloshnja

Në fund të vitit të shkuar, dizenjova dhe drejtova një vrojtim statistikor socio-ekonomik në territorin e Bashkisë Tiranë (urban e rural). U anketuan 1128 banorë të rritur, të shpërndarë në mënyrë proporcionale në të gjithë territorin e bashkisë, për ta përfaqësuar popullsinë e rritur sa më mirë nga pikpamja gjinore, moshore, dhe gjeografike.


Aktualisht Bashkia Tiranë ka rreth 581 mijë banorë të rritur (18 vjeç e sipër), nga të cilët rreth 484 mijë banojnë në zonat urbane (në 11 minibashkitë origjinale dhe në zonat urbane rreth tyre). Pikërisht për këta banorë të rritur urbanë të Tiranës, po paraqes këtu një radiografi demografiko-politike, me numra të llogaritur përmes vrojtimit statistikor të sipërcituar.

Për t’u veçuar është gjetja se gjysma e zgjedhësve urbanë të Tiranës janë të ardhur nga rrethe të tjera, ndërsa treçereku i kanë prindërit të ardhur nga rrethe të tjera (shihni tabelat më poshtë).

Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005
Gjinia: Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Mashkull               245,85450.8*
2.Femer               237,95749.2*
Total               483,811100.0 
*Paracaktuar ne kampionim   
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005
Grupmosha: Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
18-34               145,45730.1*
35-49               115,00723.8*
50-64               122,43725.3*
65+               100,91020.9*
Total               483,811100.0 
*Paracaktuar ne kampionim   
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005
Cili eshte niveli yt i arsimimit? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Disa vite shkolle fillore                   4,5380.90.1
2.Perfunduar shkollen 8 ose 9 vjeçare                 31,5996.50.4
3.Disa vite shkolle te mesme                 26,8035.50.3
4.Perfunduar shkollen e mesme               212,22743.92.5
5.Disa vite ne universitet                 19,7124.10.2
6.Diplomuar ne universitet               149,73531.01.8
7.Disa vite studime pasuniversitare                 15,4603.20.2
8.Diplomuar pasuniversitar                 23,7374.90.3
Total               483,811100.0 
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005
A banoni me qira apo ne banesen tuaj? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Me qera                 52,77910.90.6
2.Ne banesen tone               431,03289.10.6
Total               483,811100.0 
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005
Ku ke lindur? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Rethi Tirane               248,19251.32.8
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine                 50,59410.50.6
3.Rrethet e Veriut                 85,11517.61.0
4. Rrethet e Jugut                 97,79620.21.2
5.Jashte Shqiperise                   2,1140.40.0
Total               483,811100.0 
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 1990
Ku ke lindur? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Rethi Tirane               162,83848.12.8
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine                 39,10411.60.7
3.Rrethet e Veriut                 61,62018.21.1
4. Rrethet e Jugut                 73,99821.91.3
5.Jashte Shqiperise                      7940.20.0
Total               338,354100.0 
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005
Ku te ka lindur babai? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Rethi Tirane               139,64328.91.7
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine                 59,80712.40.7
3.Rrethet e Veriut               117,29424.21.4
4. Rrethet e Jugut               162,89833.72.0
5.Jashte Shqiperise                   4,1690.90.0
Total               483,811100.0 
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 1990
Ku te ka lindur babai? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Rethi Tirane                 88,01726.01.5
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine                 44,85713.30.8
3.Rrethet e Veriut                 78,73123.31.3
4. Rrethet e Jugut               122,58036.22.1
5.Jashte Shqiperise                   4,1691.20.1
Total               338,354100.0 
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005
Ku te ka lindur mamaja? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Rethi Tirane               136,24828.21.6
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine                 68,43014.10.8
3.Rrethet e Veriut               109,95222.71.3
4. Rrethet e Jugut               165,53134.22.0
5.Jashte Shqiperise                   3,6500.80.0
Total               483,811100.0 
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 1990
Ku te ka lindur mamaja? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Rethi Tirane                 88,89126.31.5
2.Rrethet Durres Elbasan Kavaje Rrogozhine                 47,82814.10.8
3.Rrethet e Veriut                 75,51422.31.3
4. Rrethet e Jugut               122,47136.22.1
5.Jashte Shqiperise                   3,6501.10.1
Total               338,354100.0 
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005
Cili eshte besimi yt fetar? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
1.Bektashi                 46,1189.50.6
2.Mysliman sunit               303,20862.72.2
3.Katolik                 44,8239.30.5
4.Ortodoks                 61,70112.80.7
5. Ateist ose Agnostik                 23,5524.90.3
6.Tjeter                   4,0330.80.0
7.(REFUZON)                      3760.10.0
Total               483,811100.0 
Banorë urbanë të Bashkisë Tiranë, lindur para vitit 2005
Per ke votove ne zgjedhjet parlamentare te 25 Prillit 2021? Extrap. i Përafrt%Marzh+/-
    
0.(Skip NQS nuk ka votuar fare)               166,14034.32.0
1.PS               160,75133.21.9
2.PSD                   7,9741.70.1
3.PD+PR+PDIU+etj               119,27624.71.4
4.LSI                 19,7094.10.2
5.Vetvendosje ose tjeter                   9,9612.10.1
Total               483,811100.0 Skip to toolbar