Sondazhi: Këlliçi kandidati më konkurues përballë Veliajt

Më të fundit


Nga Eduard Zaloshnja

Në 24 orët e fundit zhvillova një sondazh elektronik mbi garën e Tiranës. Sondazhin e kreva duke shpërndarë linkun e pyetësorit me 3000 SMS krejt të rastësishme nëpër territorin e Bashkisë Tiranë. Pyetësorin e plotësuan në mënyrë krejt anonime 1605 banorë të rritur të bashkisë. Kampionin e ripeshova statistikisht, që ai ta përfaqësonte popullsinë e rritur të bashkisë sa më mirë politikisht, demografikisht dhe gjeografikisht. Intervali i gabimit statistikor është nga 0% deri në 2.5%


Çiftet hipotetike të garuesve u alternuan në renditjen e pyetësorit për çdo 100 anketa të plotësuara, në mënyrë që kandidatët të kishin probabilitet të barabartë për t’u përzgjedhur nga të anketuarit. Më poshtë janë rezultatet për secilën përballje hipotetike.

Çiftet hipotetike të garuesve u alternuan në renditjen e pyetësorit për çdo 100 anketa të plotësuara, në mënyrë që kandidatët të kishin probabilitet të barabartë për t’u përzgjedhur nga të anketuarit. Më poshtë janë rezultatet për secilën përballje hipotetike.

SHËNIM: Në zgjedhjet e vjetshme parlamentare, votuan rreth 380 mijë banorë të bashkisë Tiranë. Nga këta, 52.8% votuan për PS+PSD. Vjet, 25 ndër 100 banorë të rritur nuk votuan fare.

Të anketuarit u pyetën për çdo përballje hipotetike: “Përse je i prirur ta votosh kandidatin që përzgjodhe më sipër?” Dhe alternatibvat e përgjigjeve ishin: “1.Besoj se do ta qeverisë më mirë Tiranën; 2.S’dua që të fitojë kundërshtari; 3.S’votoj asnjërin prej të dyve” Ja rezultatet:

Të anketuarit u pyetën gjithashtu: “Ndër tre politikanët kryesorë, për cilin ke oponionin më pozitiv?” dhe alternativat ishin: “Ramën; Berishën; Metën; Asnjërin prej tyre” Duke kryqëzuar përgjigjet e kësaj pyetje me të të mësipërmeve rezultoi:
Skip to toolbar